Algemene Voorwaarden (English below)

Camping de Liede is aangesloten bij de brancheorganisatie RECRON. Hierdoor zijn de algemene voorwaarden van de RECRON van toepassing op alle overeenkomsten. Mocht een geval zich voordoen waar deze voorwaarden niet in voorziet dan beslist de dienstdoende manager van Camping de Liede.

Hieronder leest en downloadt u eenvoudig deze algemene voorwaarden:

Camping de Liede is affiliated with the industry organization RECRON. As a result, the general terms and conditions of the RECRON apply to all agreements. Should a case arise for which these conditions do not provide, the duty manager of Camping de Liede will decide.

Below you can easily read and download these general terms and conditions: